دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
كارشناس نظارت بر امور درمان و دارويي
معرفي واحد امور درمان و دارويي شبكه بهداشت و درمان بن

مسئول واحد نظارت بردرمان و دارو: خانم شيرازي

كارشناسان دارويي : حميد نجفي

شرح وظايف مسئول واحد نظارت بر درمان و دارو :
1.تهيه وتدوين برنامه هاي واحد 2.شركت در جلسات شوراي بخش و شهرستان 3 .پيگيري اعتبارات و هزينه ها 4.نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد 5. انجام بازديد مديران 6 .پيگيري و نظارت بر طرح هاي مختلف واحد 7 .كنترل كليه آمار و اطلاعات ارسالي به استان 8. هماهنگي با ادارات و نهادهاي مختلف(ازجمله دادستان محترم شهرستان، نظام پزشكي ،تعزيرات و ...)جهت همكاريهاي درون بخشي مورد نياز و بازديدهاي مشترك 9- پيگيري جهت شناسايي و حل مشكلات درماني شهرستان 10- بازديد از پايگاه هاي فوريتهاي 115 شهري و جاده اي بصورت ماهيانه 11- پيگيري و هماهنگي جهت برطرف نمودن مشكلات پايگاه هاي فوريتهاي 115

شرح وظايف كارشناسان دارويي ودرمان :
1- بازديد از بخش هاي درماني مراكز بهداشتي درماني تابعه شبكه (شامل تزريقات و پانسمان ، اتاق احيا ، آمبولانس ، واحد اعزام ، آزمايشگاه و..) در قالب تيمهاي كارشناسي شبكه و همچنين بصورت مستقل
2- پيگيري جهت تجهيز مراكز از نظر دارو و تجهيزات درماني
3- تنظيم كشيك ماهيانه واحدهاي تزريقات و اعزام مراكز شبانه روزي تابعه
4- برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت بازآموزي مباحث درماني و دارويي به پرسنل بهيار و پرستار شاغل در سيستم
5- بازديد از مطب ها ، دفاتر كار ، درمانگاه هاي خصوصي و... بصورت ماهيانه و ملزم نمودن آنان به رعايت دستورالعمل ها و آيين نامه هاي موجود
6- ارسال تعرفه هاي معاونت درمان به بخش خصوصي و نظارت بر اجراي آن
7- ارسال گزارشات و آمار بازديدها و فعاليت هاي انجام شده به استان
8- رسيدگي به درخواست پزشكان /پيراپزشكان جهت تاسيس دفتر كار خصوصي در شهرستان با توجه به شرايط موجود
9- رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مردمي از بخش درمان خصوصي و دولتي
10- ارائه تذكرات لازم به بخش خصوصي جهت نقايص موجود و پيگيري جهت رفع آنها و در صورت لزوم هماهنگي با تعزيرات حكومتي ، معاونت درمان و ... جهت برخورد با فرد خاطي
11- برخورد با افراد فاقد مجوز فعال در حيطه پزشكي و دندانپزشكي از طريق هماهنگي با ارگانهاي ذيربط
12- بازديد از عطاريها ، فروشگاه هاي لوازم بهداشتي و آرايشي واماكني كه بصورت غيرمجاز اقدام به فروش داروها و تجهيزات درماني مينمايند و برخورد با آنها با همكاري ارگانهاي ذيربط

شرح وظايف كارشناسان دارويي : (آقاي خليل طهماسبي – خانم باميري )
1- توزيع دارو بصورت ماهيانه در 24 مركزبهداشتي درماني تابعه شبكه طبق برنامه مدون
2- توزيع شيرخشك بصورت ماهيانه در مراكز
3- بازديد از داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني بصورت ماهيانه و پيگيري جهت رفع كمبودها
4- ارسال تراز عملكرد و ساير آمارهاي مورد نياز بصورت ماهيانه به استان
5- بازديد از مراكز در قالب كميته درآمدها
6- جانشيني نيروي داروخانه مراكز بهداشتي درماني در صورت نياز
7- بازديداز داروخانه هاي خصوصي سطح شهرستان و ارسال گزارش به استان
8- رسيدگي به تخلفات دارويي بخش خصوصي
9- راه اندازي و بروز رساني سيستم مكانيزاسيون داروخانه هاي بخش دولتي در صورت لزوم

- لازم به توضيح است با توجه به اينكه بسياري ازبندهاي ذكر شده در شرح وظايف كارشناس درمان و كارشناس دارويي بصورت مرتبط باهم مي باشند غالبا بطور مشترك و تحت نظارت مسئول واحد توسط كارشناسان واحد انجام ميگيرد
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/21
تعداد بازدید: 2091
آدرس : بن ،خيابان نماز، روبروي مسجد امام حسين ، شبكه بهداشت شهرستان بن
كدپستي : 8858158494     تلفن :  33720211-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal