دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
حوزه مديريت

 سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بن

نام : اسماعیل 

نام خانوادگی : فتاح پور

مدرک : کارشناسی بهداشت عمومی

آدرس محل کار : بن میدان امامزاده باباپیر احمد- جنب اداره مالیاتی
تلفن :  03833720926

دور نگار : 03833720211

 

شرح وظایف سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن:

1- نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی ها و وزارت مطبوع در شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی .

2- شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه .

3- ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها و نهاد ها و سایر سازمانهای دولتی بمنظور پیشبرد برنامه بهداشتی و درمانی .

4- نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحد های تابعه شبکه .

5- ایجاد هماهنگی لازم با مرکز بهداشت استان برای تعیین و تامین نیروی انسانی متعهد مورد نیاز .

6- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی بین اجزای شبکه از سطوح پایین تا بالا .

7- هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحد های اجرایی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آنها و اتخاذ تصمیم لازم .

8- پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات و دارو های مورد نیاز واحد های عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

9- نظارت و کنترل بر واحد های بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان .

10- تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی .

11-پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های بودجه مصوب و جلوگیری از هزینه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به مواد داروئی ، غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی حوزه تحت پوشش .

13- تشویق و ترغیب مردم بمنظور مشارکت فعال آنان در جهت اجرای برنامه های مورد نظر

14- نظارت بر گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهی و داروئی حوزه تحت پوشش .

15- نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه .
تاریخ به روز رسانی: 1400/06/10
تعداد بازدید: 2125
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal