دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
امور اداري
 آقاي سيد وهاب كاظمي :كارشناس مسئول اموراداري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بن:تحصيلات:كارداني امور اداري

شرح وظايف امور اداري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بن

1-اعمال واجراي قوانين وآيين نامه هاي اداري واستخدامي صادره ازمنابع ذيصلاح

2-تهيه وارسال آيين نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل هاي لازم اداري ابلاغ شده به مراكز بهداشتي ودرماني و واحدهاي تابعه

3-هماهنگي در اجراي برنامه هاي  مربوط به واحدهاي دبيرخانه-تلفن خانه-انبار-نقليه-كارگزيني-

4-رسيدگي وكنترل درخواست تجهيزات وكالاهاي مورد نياز مراكز وخانه هاي بهداشت وديگر واحدهاي تابعه

5-شركت درجلسات متشكله از رياست شبكه وواحدهاي اداري-مالي-وساير كميته هاي شبكه

تامين نيروي مورد نيازامور اداري وديگر واحدهاي تابعه

انجام امور رفاهي كاركنان وتهيه وتنظيم طرح هاي مربوطه

8-برآورد ميزان ملزومات وابزار مصرفي اداري ونظارت برتوزيع آنها

9-نظارت برحسن انجام وظيفه كاركنان وثبت ورود خروج پرسنل

10-برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي جهت پرسنل تحت پوشش

11-نظارت برساختمان ها واماكن تحت پوشش جهت نگهداري بهينه ورفع نواقص

تاریخ به روز رسانی: 1399/06/15
تعداد بازدید: 1621
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal