دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
معرفي
معرفي

آموزش بهداشت موقعيتها وفرصتهاي برنامه ريزي شده براي يادگيري، به منظور ارتقاي سواد بهداشتي جامعه مي باشد.آموزش بهداشت بايد بتواند مردم را براي بهتر زيستن توانمند سازد. با توجه به رويكرد جديد آموزش بهداشت كه مي گويد تمامي سازمانهاي دولتي وغير دولتي وتمام پرسنل بهداشتي درماني بايد به نحوي در ارتقاء سواد بهداشتي مردم وهمچنين ارتقاء سلامت جامعه موثر باشندوهمچنين در جهت ايجاد فرصتهاي مناسب براي ارتباط با مردم، واحد آموزش بهداشت بعنوان متولي امر آموزش بايد بتواند در مأموريت خود ،اولأ:تلاش مستمر،منسجم وهماهنگ براي جلب مشاركت موثرسازمانهاي دولتي وغير دولتي به منظور طراحي، اجرا وارزشيابي برنامه هاي آموزشي ارتقاي سلامت داشته باشد. ثانيأ:تسهيلات لازم را در ايجاد ارتباطات بهداشتي كه مبناي كار با مردم است فراهم نمايد.

 

آموزش بهداشت براي دستيابي به اهداف خود نيازمند:

مديريت هوشمندانه ومتفكر، اتخاذ سياستهاي جديد وهماهنگ با اصول ارتقاءسلامت، توسعه نيروي انساني ماهر، مناسب ترين فن آوريها والگوهاي آموزشي، حمايت همه جانبه همه سازمانهاي بين بخشي در برنامه هاي ارتقاء سلامت،توجه جدي مديران بخش سلامت ، سرمايه گذاري وافزايش حمايت قانوني وهمكاريهاي درون بخشي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 1289
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal