دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
معرفي
معرفي 

 

 
 

درسال 1374 ودرراستاي ادغام فعاليت هاي بهداشتي درماني درسيستم شبكه ، طرح ادغام بهداشت دهان ودندان درPHC با هدف ارتقاء‌ سلامت دهان ودندان جامعه ازطريق افزايش آگاهي مردم وبهبود كمي وكيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان ودندان اجراء‌ گرديد. بهداشت دهان ودندان يكي ازشاخه هاي مهم بهداشت عمومي است كه درسلامت كمي افراد تأثيربه سزايي دارد .

ارتقاء‌ بهداشت دهان ودندان جامعه مستلزم دسترسي آسان مردم به مراقبت هاي اوليه بهداشت دهان ودندان وامكان استفاده ازخدمات بهداشت دهان ودندان به صورت طبقه بندي شده مي باشد . گستردگي شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي دركشوراين امكان را درزمينه مراقبت هاي عمومي مسيرساخته است ولي متأسفانه بهداشت دهان ودندان هنوزبه طوركامل جايگاه خاص خودرا دراين زمينه پيدا نكرده است .

نيروهاي درگيردرواحد بهداشت دهان ودندان :

الف ـ  سطح يك خدمات بهداشت دهان ودندان كه شامل بهورزان ـ رابطين بهداشتي ـ‌كاردان هاي بهداشت خانواده

ب  ـ سطح دو خدمات بهداشت دهـان ودندان كه شامل بهداشتكاران دهان ودندان ودندانپزشكان  (عمده فعاليت هاي اين دوگروه جهت خدمت رساني دردرجه اول به گروه هدف ودرجه دوم سايرافراد جامعــه  مي باشد)

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 1337
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal