دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۹/۸
روابط عمومي
معرفي و شرح وظايف
معرفي : 
طيبه يزداني
كارشناس بهداشت عمومي
مسئول روابط عمومي 
 
شرح وظايف : 
اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگليسى public Relations براى نخستين بار در آمريكا در اتحاديه راه آهن به كار برده شد و در ايران نخستين بار در شركت نفت به كار رفته و دفترى در آن شركت ايجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى (العلاقات العامه) ترجمه كرده اند. تعاريف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحبنظران، كارشناسان و مؤلفان كتاب هاى اين رشته بيان شده است از جمله: ركس هارلو از پيشقدمان روابط عمومى در جهان مى گويد: روابط عمومى دانشى است كه به وسيله آن سازمان ها آگاهانه مى كوشند، بر مسئوليت اجتماعى خويش عمل كنند تا بتوانند، تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه براى توسعه اهميت دارد، به دست آورند. در اين باره انجمن روابط عمومى آلمان مى گويد: روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقيق علمى و عملى صحيح و مستمر، ميسر است. انجمن جهانى روابط عمومى نيز گفته: روابط عمومى بخشى از وظايف مديريت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ريزى شده است كه از طريق آن افراد و سازمان ها مى كوشند تا تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه با آنها سرو كار دارند، به دست آورند.
روابط عمومي به مثابه پلي است ميان يك سازمان و مخاطبان آن.
به بيان ساده تر روابط عمومي در حكم دم و بازدم سازمان به ايفاي نقش مي پردازد.
روابط عمومي مجموعه‌اي از اقدامات و كوششهاي حساب‌شده‌اي است كه هر سازمان براي برقراري ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هايي كه با سازمان در ارتباطند انجام مي‌دهد.
روابط عمومي كار روبه‌رو شدن يك سازمان يا موسسه را با مخاطبانش از طريق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباري انجام مي‌دهد كه به منافع مشتركشان مربوط است. سخنراني دركنفرانس ها، كار بارسانه ها، ارتباطات،بحران، اشتغال به امور اجتماعي از طريق رسانه‌ها و ارتباط با كاركنان در زمره وظايف اين حرفه‌است. فعاليت روابط عمومي چندان مستقيم و ملموس نيست و همين فرق آن با تبليغات ، كار روابط عمومي مي‌تواند براي ساختن روابط تفاهم‌آميز با كاركنان، مشتريان، سرمايه‌گذاران، رأي‌دهندگان و عموم مردم به كاررود.
تقريباً هر سازماني كه باافكارعمومي سر و كار دارد و نيازمند تصوير روشني از خود نزد آن است، گونه‌اي از روابط عمومي را به خدمت مي‌گيرد. برخي از رشته‌هاي مرتبط تحت نام ارتباطات شركتي نظير روابط رسانه‌اي، روابط سرمايه‌گذاري، ارتباطات داخلي و روابط كار وجود دارند كه به فعاليتهاي روابط عمومي ربط دارند. كاركنان روابط عمومي عموماً توجه خود را به ساختن مناسباتشان با همگان‌هايي معطوف مي‌كنند كه به همسازي با آنها بينجامد. كاركنان روابط عمومي بايد بدانند كه چطور به شكلي شفاف بنويسند، صحبت كنند و با تجزيه و تحليل امور مبتلابه سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند. اين مهارت‌ها به شدت مورد نيازند زيرا در رشته روابط عمومي ارتباط پيوسته‌اي ميان كاركنان و كساني وجود دارد كه در تعيين سمت سياست‌هاي همگاني ايفا مي‌كنند. كاركنان روابط عمومي همچنين بايد به انديشه‌ورزي انتقادي بپردازند تا بتوانند به واسطه اين مهارت به حل مشكلات احتمالي مشتريان و موكلان خود اقدام كنند.
روابط عمومي داراي چندين قلمرو كاري مشخص است و از همه مقبولتر روابط عمومي مالي، روابط عمومي فرآورده و روابط عمومي بحران است
روابط عمومي مالي عمدتاً اطلاعات گزارشگران تجاري را فراهم مي‌كند.روابط عمومي فرآورده براي يك فرآورده ويژه يا خدمات (به جاي استفاده از آگهي بازرگاني) شهرت به دست مي‌آورد.روابط عمومي بحران به اتهام‌هاي ناروا و اطلاعات نادرست پاسخ مي‌دهد.
مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومي‌شناخت‌ افكار عمومي‌ و نفوذ در آن‌ براي‌ جلب‌ رضايت‌ افكارعمومي‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بيرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ مي‌شود.بي‌ترديد اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ ارتباطي‌ صورت‌ مي‌گيرد
كه‌ مي‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ اساسي دسته بندي‌ كرد. كه‌ در زير به‌ تشريح‌ اين‌ وظايف‌ مي‌پردازيم‌.
ارتباطات‌ :
- برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌،
- گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههاي‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليتهاي‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌.
- تلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ كاركنان‌ و مديران‌ و هميت‌ سازماني‌ و زمينه‌سازي‌براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.
- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.
- عضويت‌ و شركت‌ در جلسه‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهي‌ از سياستها، خط مشي‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليتها و نيز آگاهي‌ از نتايج‌
نشستها گردهمايي‌ها و جلسه‌ها :
- تدوين‌ تقويم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازماني‌در قالب‌ ملاقاتها و بازديدهاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصيتهاي‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، كاركنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولي‌ وتلطيف‌ روابط و تنظيم‌ افكار عمومي‌.
- تدارك‌ تمهيدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ راهنمايي‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ مراكز و مسئولان‌سازمان‌.
- برنامه‌ريزي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملكرد سازمان‌ به‌ انگيزه‌ تنوير افكار عمومي‌.
- تدوين‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌هاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويتهاي‌ سازماني‌ ونيازهاي‌ افكار عمومي‌.
- تهيه‌ و تنظيم‌ اطلاعات‌ پايه‌اي‌ از سازمان‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و ميهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهاي‌ مختلف‌.
- ايجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌ و خبرگزاري‌ها و بهره‌برداري‌ بهينه‌ از آنها براي‌اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌.
امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها :
- مشاركت‌ در برگزاري‌ سمينارها و گردهمايي‌ تخصصي‌ و عمومي‌ سازمان‌.
- پوشش‌ تبليغي‌ ساختمانها و فضاهاي‌ عمومي‌ سازمان‌ در گراميداشت‌ ايام‌ و مناسبتهاي‌ ويژه‌.
- تدوين‌ و اجراي‌ طرح‌ جامع‌ تبليغات‌ براي‌ فضاسازي‌ فرهنگي‌ - تبليغي‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
- مديريت‌ نمايشگاهها (سالانه‌، دايمي‌ و ...) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
- طراحي‌ و توليد هداياي‌ تبليغاتي‌ براي‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلايق‌ و علايق‌ قشرها).
تاریخ به روز رسانی: 1398/10/08
تعداد بازدید: 838
آدرس : بن ،خيابان نماز، روبروي مسجد امام حسين ، شبكه بهداشت شهرستان بن
كدپستي : 8858158494     تلفن :  33720211-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal