دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
معاونت بهداشتي
 معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بن


نام :محسن
نام خانوادگی :  سلیمی

مدرک : فوق لیسانس روانشناسی

آدرس محل کار : بن - میدان بابا پیر احمد- جنب اداره مالیات و دارایی

تلفن:03833720926

دور نگار :03833720211

شرح وظایف معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بن:

1- جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی،‌ آمارهای حیاتی و فعالیت های بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارشهای لازم.

2- شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه.

3- بررسی و شناخت اپیدمیولو‍‍ژیک بیماریهای بومی و اپیدمی.

4- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی و درمانی.

5- برنامه ریزی گسترش تغییرات واحد های بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی.

6- تدارکات و پشتیبانی اداری و مالی از مرکز بهداشتی – درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

7- مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی کار می کنند.

8- تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی منطقه.

9- اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین – کاربرد ابزار جدید و ادغام خدمات.

10- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان.

11- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت های مراکز بهداشتی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

12- تدوین و اجرای و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشتی شهرستان.

13- برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب.

14- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

15- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات. 

تاریخ به روز رسانی: 1400/01/23
تعداد بازدید: 1506
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal